’’

BT - - NYHEDER -

Hvis in­gen spi­ste for­ar­bej­det og fir­be­net kød, kun­ne man fore­byg­ge 8.800 til­fa­el­de af kra­eft i tyk- og en­de­tarm

An­ne Tjøn­neland, forsk­nings­le­der ved Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se

Uor­ga­nisk ar­sen i drik­ke­van­det: Ar­sen er et gif­tigt grund­stof, der fin­des i drik­ke­van­det og er kendt for at for­år­sa­ge bl.a. hud­kra­eft. Iføl­ge Mor­ten Poul­sen, forsk­nings­le­der ved DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet, skal vi dog ik­ke fryg­te at drik­ke vand. Han na­ev­ner riskiks, der skab­te pa­nik blandt bør­ne­fa­mi­li­er, da Fø­de­va­re­sty­rel­sen i 2013 i en pres­se­med­del­el­se di­rek­te skrev: »Giv ik­ke børn riskiks«: »Det ha­en­ger sam­men med, at dan­sker­ne ge­ne­relt får for me­get uor­ga­nisk ar­sen, som er kra­eft­frem­kal­den­de. Da man for­søg­te at spo­re kil­der­ne til ind­ta­get, fandt man frem til drik­ke­vand, al­min­de­lig ris og riskiks. Her­ef­ter vur­de­re­de man, at riskiks bedst kun­ne ska­e­res bort. Det skab­te en mas­se hyste­ri, men po­in­ten var blot, at riskiks var let at ska­e­re va­ek, men ik­ke at de var død­sens­far­li­ge.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.