’’

BT - - NYHEDER -

Kra­eft­frem­kal­den­de stof­fer, syg­dom­me og strå­lin­ger Li­sten over stof­fer, syg­dom­me og strå­lin­ger er lang og ser far­lig ud, men iføl­ge pro­fes­sor på Ke­misk In­sti­tut ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ole Jo­hn Ni­el­sen, skal man ik­ke gå i pa­nik. Man skal ik­ke va­e­re nervøs for at bli­ve ud­sat for ek­sem­pel­vis ra­dio­ak­tiv stråling, neut­ron­strå­ling, ra­di­um el­ler ra­dio­ak­tivt iod. Man­ge af tin­ge­ne på li­sten bru­ges stort set ik­ke me­re. Ben­zen bru­ges f.eks. stort set al­drig

Ole Jo­hn Ni­el­sen, pro­fes­sor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.