Bør­ne­dø­de­lig­hed

BT - - NYHEDER -

Bør­ne­dø­de­lig­he­den er fal­det med 53 pro­cent på ver­dens­plan si­den 1990. Den­gang dø­de 91 ud af 1.000 børn før de­res 5-års fød­sels­dag - i dag er tal­let ne­de på 43 ud af 1.000. Ha­stig­he­den for ned­brin­gel­se af bør­ne­dø­de­lig­he­den er des­u­den ste­get. Hvor den blev ned­bragt med 1,8 pro­cent om året i pe­ri­o­den 1990-2000, er den ef­ter­føl­gen­de i 2000-2015 ble­vet ned­bragt med 3,9 pro­cent. Der dør 19.000 fa­er­re børn om da­gen i 2015 sam­men­lig­net med 1990.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.