Øko­no­misk ulig­hed

BT - - NYHEDER -

Ved årtu­sind­skif­tet vend­te kur­ven for den øko­no­mi­ske ulig­hed i ver­den. Den er imid­ler­tid vendt end­nu en gang, så den igen er sti­gen­de. Bå­de blandt i- og u-lan­de ver­den over er for­skel­len mel­lem rig og fat­tig vok­sen­de. Iføl­ge Wor­ld Eco­no­mic Forum ejer halv­de­len af he­le ver­dens be­folk­ning min­dre end 10 pro­cent af den rig­dom, der er i om­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.