Kra­eft og fed­me

BT - - NYHEDER -

Det an­slås, at der i 2035 vil va­e­re sket en stig­ning i an­tal­let af kra­eftram­te men­ne­sker fra 14,1 mio. i 2012 til 24 mio. Men­ne­ske­he­den bli­ver des­u­den fe­de­re og fe­de­re. I 2014 var 600 mio. men­ne­sker over 18 år over­va­eg­ti­ge, hvil­ket er en for­dob­ling si­den 1980. De hel­breds­ma­es­si­ge kon­se­kven­ser ved over­va­egt er man­ge, der­i­blandt di­a­be­tes, hjer­te­syg­dom­me og gigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.