’’

BT - - KULTUR -

Jeg er for­nuf­tig og ta­ger ik­ke sto­re chan­cer el­ler har svim­len­de be­løb ude at svøm­me på en en­kelt bog­ti­tel. Jeg gør det, der skal til for at lyk­kes, og kan ik­ke fo­re­stil­le mig at la­ve an­det. Det er det her, jeg skal med mit liv

Si­ri Aron­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.