Nds spor

BT - - REJSER -

LON­DON

Trans­port:

Bond vil­le nok fo­re­tra­ek­ke at fly­ve med Bri­tish Airways og selv­føl­ge­lig på før­ste klas­se. Det kan man dog ik­ke fra Dan­mark, så her må du nø­jes med en business class-bil­let til ca. 8.300 kr. t/r fra Kø­ben­havn her i novem­ber. Kan min­dre gø­re det, fly­ver ea­syJet til Lon­don for 634 kr. t/r.

Hvis du vil bo i Bond-at­mos­fa­e­re, så lig­ger Fle­m­ings May­fair Ho­tel i det om­rå­de af Lon­don, hvor Ian Fle­m­ing, for­fat­te­ren bag Ja­mes Bond, er op­vok­set. Og der er en re­la­tion til nav­net, om­end det er en an­den gren af Fle­m­ing-fa­mi­li­en, der la­eg­ger navn til det hyg­ge­li­ge ho­tel. Der er kun få mi­nut­ters gang hen til Gre­en Park-un­der­grunds­sta­tio­nen, og man er ta­et på Bur­ling­ton Arca­de og Jer­myn Stre­et, hvor tøj, sko og til­be­hør i Ja­mes Bond-stil kan prø­ves – og kø­bes. Ho­tel­let har en fortra­ef­fe­lig bar i un­de­re­ta­gen med go­de Dry Mar­ti­nis, men og­så me­re fjan­te­de co­ck­tails. Fra 2016 ta­ger Mi­che­lin-kok­ken Shaun Rankin an­svar for køk­ke­net. Han lover mas­ser af frisk hum­mer, østers, krab­be, mus­lin­ger og an­det se­a­food. Så er Bond-sti­len sik­ret. En over­nat­ning ko­ster fra ca. 2.200 kr. er du ik­ke på Bond-bud­get på tjek ho­tels.com for bil­li­ge­re ho­tel­ler.

bri­tis­hairways.com, ea­syJet.dk, fle­m­ings-may­fair.co.uk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.