4,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nok over­ra­ske­de Ho­bro ved at slå AGF 3-1 i Lars Ju­ste­sens ch­eftra­e­ner­de­but, men sej­ren var dyrt­købt med ska­der til Jung-Bin Park og top­sco­rer Mayron Ge­or­ge, li­ge­som ta­lis­ma­nen Jonas Dam­borg røg i ka­ran­ta­e­ne og i for­vej­en er An­ders Eg­holm ska­det og tvivl­s­om. Det kan bli­ve dyrt mod et AaB-hold, der har det med at hop­pe op som en trold af en ae­ske i vis­se kam­pe, hvil­ket 5-0 over Søn­derjyske, 5-1 over OB og 4-1 over Brønd­by un­der­stre­ger med al ty­de­lig­hed. Sidst Ho­bro ga­e­ste­de Nord­jy­ske Are­na end­te det 0-5, og det kan og­så sag­tens gå galt i dag.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.