1,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er ab­so­lut sid­ste ud­kald for San­defjord, hvis man vil be­va­re den spink­le chan­ce for at spil­le Tip­pe­liga­fod­bold til na­e­ste sa­e­son. Hol­det har seks po­int op til 14.plad­sen med to run­der igen, så kun sejr fun­ge­rer i kam­pen mod Strøms­god­set. Det of­fen­si­ve spil har dog set frem­ra­gen­de ud i de sid­ste to kam­pe, der er endt med 4-1 over Start og et kne­bent 3-4 ne­der­lag til Odd. Ga­ester­ne ka­em­per dog og­så for at sik­re sig an­den­plad­sen i ra­ek­ken i ta­et kapløb med fle­re an­dre top­hold, så her lig­ner det en ren­dyr­ket of­fen­siv af­fa­e­re.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.