2,35

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Brønd­by har la­en­ge skre­get på en bol­dero­brer på den de­fen­si­ve midt­ba­ne, og med Ro­dolph Austin ser det pro­blem nu ud til at va­e­re løst. Oveni er Tho­mas Ka­h­len­berg og­så ble­vet klar, og så ser Brønd­bys hold plud­se­lig ret sta­er­kt ud. Med Austin på hol­det fra start i fi­re kam­pe har man hen­tet 10 po­int og blot luk­ket to mål ind, og der­for er det sva­ert at se, at Brønd­by ik­ke skal va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter hér. OB har Mo­ha­med El Ma­kri­ni i ka­ran­ta­e­ne, og i den ene­ste kamp uden ham le­ve­re­de man sa­e­so­nens dår­lig­ste ind­sats og tab­te 0-4 i Ha­der­s­lev. Spil 2-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.