Den sid­ste rej­se

BT - - NYHEDER -

TRA­GE­DIE Han smi­ler stolt og knu­ger sin søv­ni­ge, tre-åri­ge dat­ter ind til sig på trap­pen op til fly­et. Hen­de, der for­modes at va­e­re bar­nets mor, fore­vi­ger øje­blik­ket, la­eg­ger bil­le­det på de so­ci­a­le me­di­er med tek­sten ’Hej Pe­ter (Skt. Pe­ters­borg, red.). Far­vel Egyp­ten. Vi kom­mer hjem.’ Det var no­get af det sid­ste, fa­mi­li­en gjor­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.