Blo­det flød i gam­le da­ge

BT - - NYHEDER -

Si­den sidst i 1800-tal­let har hver­ken men­ne­sker el­ler dyr lidt over­last ved den tra­di­tio­nel­le hu­bertusj­agt i Ja­e­gers­borg Dy­re­ha­ve, der er opkaldt ef­ter jagt­g­u­den Hu­bertus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.