Det er så sva­ert at g

BT - - KULTUR -

Phil Coll­ins var ble­vet skilt igen. Ko­nen hav­de ta­get bør­ne­ne med sig til Mi­a­mi. Og plud­se­lig var den i dag 64-åri­ge su­per­stjer­nes liv uden den helt sto­re me­ning. Han gik på pen­sion og sank ef­ter eget ud­sagn ned i bå­de de­pres­sion og al­ko­hol­mis­brug. I dag er det ik­ke mu­sik­ken, men al­ko­ho­len, Coll­ins har lagt på hyl­den. Hans yng­ste børn er ti og 14 år. Man­den bag ver­dens­hit­te­ne ’In the Air To­night’, ’Against all Od­ds’ og ’Land of Con­fu­sion’ bra­en­der ef­ter at kom­me i gang igen. Bå­de al­bum og tur­né er på vej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.