Thu­re i top­form

BT - - TV - KOMEDIEDRAMA 18:40 21:00 22:40 00:45-06:00 08:35 10:30 11:00 12:45 15:00 16:35

Mads (Thu­re Lind­hardt) flyt­ter i hus med sin dej­li­ge ka­e­re­ste Ma­rie (Tu­va No­vo­t­ny), men bli­ver plud­se­lig ramt af tvivl. Er det­te me­nin­gen med li­vet? Er al­le drøm­me ud­le­vet? Er han rig­tig lyk­ke­lig? Mads smi­der, hvad han har i ha­en­der­ne, flyt­ter fra Ma­rie og ka­ster sig ud i en des­pe­rat jagt ef­ter at ind­fri de sto­re drøm­me, en jagt på me­nin­gen med li­vet og den ene­ste ene. En jagt der in­de­hol­der ven­ner­ne fra sla­en­get, Lou­i­se og Pe­ter (Signe Eg­holm og Hen­ning Va­lin), da­tes, en ny og yn­gre ka­e­re­ste (Rosa­lin­de Myn­s­ter) bre­ak-ups, mø­der med svi­ger­fora­el­dre, by­tu­re, fru­stre­ren­de ti­mer med ar­bej­det på det helt rig­ti­ge film­ma­nuskript, og en evig sø­gen ef­ter det lyk­ke­li­ge liv. Ni­ko­laj Ar­cel har in­stru­e­ret ”Sand­he­den om ma­end”, der er et rø­ren­de og dyb­følt komediedrama om ma­end, me­nin­gen med li­vet, drøm­me­ne og ka­er­lig­he­den. Thu­re Lind­hardt spil­ler emi­nent den gen­nem­gå­en­de ho­ved­rol­le. Thu­re er kendt af al­le dan­ske­re, sa­er­ligt ef­ter sin rol­le som Flam­men i

Med­vir­ken­de: ”Flam­men og Ci­tro­nen”. Ud­over den har han spil­let med i bå­de dan­ske og uden­land­ske film li­ge fra ”Nord­kraft” til Eng­le og Da­e­mo­ner (DR3)

(T) TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Bill Mur­ray. (T) Lo­gan’s Run. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction-film fra 1976. (T) TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Edward Nor­ton. (T) El­vis: That’s the Way It Is. (T) Or­lov i Hol­lywood. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1945. Apa­ched­ra­e­ber­ne. Ame­ri­kansk western fra 1968. (T) Mr. Sk­ef­fing­ton. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1944. (T) Rum­rej­sen år 2001. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ctionfilm fra 1968. (T) Fly­pirat om bord. Ame­ri­kansk ka­ta­stro­fe­film fra 1972. (T) Skrap­pe Luke. Ame­rik ansk dra­ma fra 1967. Nat-tv.

Mads (Thu­re Lind­hardt) for­dre­jer ho­ve­det på den sø­de Julie (Rosa­lin­de Myn­s­ter) i den vel­lyk­ke­de komediedrama, der im­po­ne­re­de an­mel­der­ne. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.