Selv­gjort er vel­gjort

BT - - ALKA SUPER LIGA -

TALENTERNES TID Man­ge klub­ber i Su­per­liga­en si­ger, at de sat­ser på ud­vik­ling af ta­len­ter fra eg­ne ra­ek­ker. For­be­hold Be­reg­nin­ger­ne er la­vet in­den we­e­ken­dens kam­pe, og der er ik­ke ta­get høj­de for ska­der og ka­ran­ta­e­ner, og det er va­erd at be­ma­er­ke, at sva­er­heds­gra­den i at få spil­le­tid for de un­ge spil­le­re va­ri­e­rer fra klub til klub.

BTs op­ta­el­ling af de en­kel­te ege­n­ud­vik­le­de spil­le­res spil­le­mi­nut­ter gi­ver et øje­bliks­bil­le­de fra den igang­va­e­ren­de sa­e­son. Fle­re klub­ber har solgt ege­n­ud­vik­le­de spil­le­re vi­de­re, hvil­ket selvsagt er en ge­vinst, men det ind­går ik­ke som et pa­ra­me­ter her.

EGENUDVIKLET SPIL­LER

Pa­tri­ck Kri­sten­sen (598 mi­nut­ter) Jakob Ahlmann (167) Jakob Blåb­jerg (535) Tho­mas Ene­vold­sen (774) Tho­mas Au­gusti­nus­sen (113) Ni­ck­las He­le­ni­us (377) Kas­per Ris­gård (937) Ni­ko­laj Thom­sen (1.170) As­ger Bust (0) Fre­de­rik Børsting (482) Ro­bert Ka­ke­e­to (0) Oli­ver Abild­gaard (314) An­dreas Bruhn (246) Kas­per Pe­der­sen (720) Lukas Spal­vis (888) Jan­nik Po­hl (0) Rasmus Würtz (872) Chri­stof­fer Rem­mer (225) Mathias ’Zanka’ Jør­gen­sen (1.170) Marcus Mat­hie­sen (1) Wil­li­am Kvist (806) Dan­ny Amankwaa (19) Tho­mas Dela­ney (1.080) Bran­dur Hen­driks­son (6) An­dreas Cor­ne­li­us (601) (fo­to th.) Se­ba­sti­an Lin­net Jo­hn (0) Se­ba­sti­an De­ni­us Ni­el­sen (0) Jeff Mensah (0) Mads Ju­ste­sen (1.170) Chri­stof­fer Øster­gaard (90) Da­ni­el Iver­sen (0) Jonas Jen­sen (0) Jep­pe Brinch (44) Marco Lund (0) Cas­per Ni­el­sen (910) Hans Hen­rik An­drea­sen (185) Jer­ry Lu­ce­na (163) Mathias Kri­sten­sen (0) Jes­per Ras­mus­sen (0) Sø­ren An­drea­sen (0) Mik­kel Vestergaard (370) David Jen­sen (1.170) Rú­nar Rú­nars­son (0) Pa­scal Gre­gor (1.080) An­dreas Max­sø (1.170) Ni­ck­las Mourit­sen (22) Mads Pe­der­sen (3) Mathias Jen­sen (1) Chri­sti­an Køh­ler (0) Las­se Pe­try (331) Emi­li­a­no Marcon­des (850) Souheib Dh­af­la­oui (19) Marcus Ing­vart­sen (535) Ad­nan Mo­ham­med (5) Jo­han­nes Rit­ter (0)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.