Når en­den er gu

BT - - ALKA SUPER LIGA -

RUG­BRØD Det var ae­g­te gla­e­de. Og ae­g­te guld. Ik­ke et øje var tørt, og det var der så­dan set hel­ler ik­ke no­gen grund til. Jeg tog ham ba­re ud til sin mor igen, og så ta­enk­te jeg, at den af­ten skul­le va­e­re va­erd at hu­ske for ham og­så. Det er bed­re, at me­dalj­en ha­en­ger om hal­sen på ham end mig

Son­ny Bill Wil­li­ams, New Ze­aland­sk VMguld­vin­der, der fora­e­re­de sin guld­me­dal­je

til en 14-årig ba­ne­lø­ber

Ubry­de­lig en­hed

Au­stral­ske frem­skridt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.