2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For Cag­li­a­ri ta­el­ler kun op­ryk­ning, og på hjem­me­ba­ne bla­e­ser man til an­greb fra før­ste fløjt og pres­ser mod­stan­der­ne til fejl. Det har ind­til vi­de­re vir­ket med lut­ter sej­re i de fem hjem­me­kam­pe, som da og­så al­le er endt med tre mål el­ler me­re. An­gri­be­ren Marco Sau skul­le end­da va­e­re klar til det­te op­gør, hvil­ket ik­ke gør tin­ge­ne dår­li­ge­re. Vi­cen­za er og­så et hold, som ger­ne vil an­gri­be og som ef­ter en lidt må­l­fat­tig start på sa­e­so­nen har få­et gang i de of­fen­si­ve vå­ben, så er der lagt i ov­nen til en åben og un­der­hol­den­de af­fa­e­re, hvor va­er­di­en er på man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.