2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der har va­e­ret mas­siv va­er­di i at spil­le på man­ge mål i AGF-kam­pe­ne i den­ne sa­e­son, og den­ne her bør ik­ke va­e­re und­ta­gel­sen. Hol­det for­sva­rer sta­dig elen­digt, men har man­ge spa­en­den­de spil­le­re of­fen­sivt, og det gi­ver som of­test nog­le un­der­hol­den­de kam­pe. Søn­derjyske er tak­tisk flek­si­belt un­der Jakob Mi­chel­sen, men hol­det er de­fen­sivt sva­ek­ket ef­ter sal­get af Bjørn Paul­sen og mang­ler Ja­nus Dra­ch­mann på grund af ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket er et klart de­fen­sivt tab. Alt an­det li­ge må det va­e­re et alt for højt på mini­mum tre mål i man­dagskam­pen i Su­per­liga­en.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.