74 års dan­marks­hi­sto­rie set gen­nem Ritt Bjer­re­gaards øj­ne

BT - - DEBAT -

Ritt Bjer­re­gaards erin­drin­ger ma­ler et bil­le­de af de se­ne­ste 70 års dan­marks­hi­sto­rie set gen­nem et so­ci­al­de­mo­kra­tisk tem­pe­ra­ment. Den tid­li­ge­re mi­ni­ster, EU- kom­mis­sær og over­borg­me­ster be­ret­ter om sin vej ind i po­li­tik­kens ver­den, og hvor­dan hen­des op­vækst, fa­mi­lie og køns- og klas­se­mæs­si­ge for­ud­sæt­nin­ger har gjort hen­de til den per­son, hun er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.