Li­ge­stil­ling er me­re end kønskamp

BT - - DEBAT -

LO- for­mand­ska­bet til en kvin­de var en af de sid­ste ba­stio­ner af mands­do­mi­nans, som nu hel­dig­vis er ned­kæm­pet. Til­ba­ge er vist ale­ne de øver­ste chefk on­to­rer i lan­dets stør­ste virk­som­he­der og for­sva­ret (...) Møn­ster­bry­der­ne – dem der for al­vor fj er­ner sig fra de­res ud­gangs­punkt – er alt, alt for få. I Dan­mark er det sta­dig så­dan, at det er over­læ­gens børn, der bli­ver over­læ­ger, dom­me­rens børn, der bli­ver dom­me­re og ta­ber­nes børn, der selv ta­ber.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.