Den bedst eg­ne­de

BT - - DEBAT -

Det kom­mer nok bag på de fl este dan­ske­re, at Thor­ning bræn­der for at hjæl­pe ver­dens fl ygt­nin­ge. Det har Hel­le hver­ken vist i ord el­ler hand­ling. Tvær­ti­mod pra­le­de hun un­der valg­kam­pen af sin re­ge­rings asyl­stram­nin­ger. Hun er mu­lig­vis den bedst eg­ne­de – men vi tviv­ler. Og­så selv om po­li­ti­ker­ne be­trag­ter det som no­get nær lands­for­ræ­de­ri (...)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.