FAK­TA OM ULYK­KEN

BT - - NYHEDER -

Beg­ge fly­ets to sor­te bok­se er ble­vet fun­det - de in­de­hol­der lyd fra co­ck­pit­tet og fly­da­ta, som vil hjæl­pe med at styk­ke de skæb­nesvan­gre mi­nut­ter af tra­ge­di­en sam­men. Det er dog end­nu ik­ke slå­et fast, hvad der ske­te. Hjem­mesi­den Fligh­tra­dar24, hvor man kan tra­cke fly, for­tæl­ler, at net­op før fly­et for­svandt fra ra­darskær­me­ne, be­gynd­te der en dra­stisk nedstig­ning med 1.830 me­ter i mi­nut­tet. Fly­et var el­lers suc­ces­fuldt gå­et gen­nem de sæd­van­li­ge sik­ker­hed­s­tjek i Sharm El- Sheikh Luft­havn før af­gang, og i går blev det meldt ud, at styr­tet ik­ke skyld­tes tek­ni­ske el­ler men­ne­ske­li­ge fejl. Me­tro­jet si­ger des­u­den, at pi­lo­ten hav­de 12.000 ti­mers er­fa­ring i co­ck­pit­tet. Sto­re fly­sel­ska­ber som Luft­hansa, Air Fran­ce og Emira­tes har valgt ik­ke at fly­ve over Si­nai- halvø­en, før om­stæn­dig­he­der­ne ved ulyk­ken er klar­lagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.