SÅ­DAN SKE­TE DET

BT - - NYHEDER -

Kl. 05.58: Fly­et hav­de af­gang fra Sharm ElSheikh luft­havn kl. 05.58 lo­kal tid lør­dag den 31. ok­to­ber. Det er af ty­pen Air­bus A321 og fly­ves af det rus­si­ske fly­sel­skab Me­tro­jet. Kl. 06.14: 22 mi­nut­ter nå­e­de A321’ eren at væ­re i luf­ten, før det for­svandt på ra­darskær­me­ne, mens det var i 9.450 me­ters høj­de. Kl. 06.17: Me­tro­jet- fly­et styr­ter ned på den nord­li­ge del af Si­nai- halvø­en. Helt præ­cist i Ha­sa­na- om­rå­det, 35 ki­lo­me­ter fra kyst­by­en el- Arish. Kl. 11.12: Egyp­tisk tid skul­le A321’ eren med 224 per­so­ner om bord væ­re lan­det i luft­hav­nen i Pul­ko­vo i Skt. Pe­ters­borg, men hver­ken pas­sa­ge­rer el­ler be­sæt­nings­med­lem­mer over­le­ve­de styr­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.