TAVS­HE­DEN

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 3. NOVEM­BER 2015

' rear pres­su­re bulk­he­ad'

GRAFIK: Fa­ger­heim/ Fo­to: KHALED ELFIQI/ Scan­pix/ EPA/ Kil­der: Grap­hic News/ AFP

EN GÅ­DE Det fy­ger med for­skel­li­ge bud på, hvor­for det rus­si­ske fly styr­te­de ned i Egyp­ten.

An­tal pas­sa­ge­rer Be­sæt­ning Før­ste fly­ve­tur An­tal fly­ti­mer to­talt Fly­ets læng­de Vin­ge­spænd 217

7 9. maj 1997

56.000 44,5 me­ter 34,1 me­ter

Ba­ge­ste del af fly­et kal­des og er et kri­tisk tryk­dæk­sel, der for­seg­ler ka­bi­nen ud mod ha­ler­o­ret. Bri­ster det­te i 10.000 me­ters høj­de, vil fly­et bræk­ke i to styk­ker på ka­ta­stro­fal vis.

lan­de­de et fly på ' ha­len'. Det vil si­ge, at bag­en­den af fly­et ram­te as­fal­ten, som ef­ter si­gen­de for­år­sa­ge­de be­ty­de­li­ge ska­der. Bil­le­der af ulyk­ken i Kairo vi­ser brud ved tryk­dæks­let, hvor skro­get var bri­stet pga. tryk. Re­ster af ha­ler­o­ret blev fun­det 5 km væk fra re­sten af vra­get, hvil­ket ty­der på, at den ba­ger­ste del er bræk­ket af, mens fly­et var i luf­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.