OF­RE­NE

BT - - NYHEDER -

Om bord på fly­et var 213 rus­si­ske stats­bor­ge­re, fi­re ukrai­ne­re og mindst en fra Hvi­derusland. 138 af dem var kvin­der, 62 mænd og 17 børn - de fle­ste turi­ster. Pa­raply­or­ga­ni­sa­tio­nen for 50 rus­si­ske fly­sel­ska­ber, The As­so­ci­a­tion of Tour Ope­ra­tors of Rus­sia ( ATOR), har på sin hjem­mesi­de en li­ste over pas­sa­ge­rer og be­sæt­nings­med­lem­mer, der var om bord.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.