Iran af­vik­ler sit atom­pro­gram

BT - - NYHEDER -

Iran er of­fi­ci­elt be­gyndt at im­ple­men­te­re den ato­maf­ta­le, som lan­det ind­gik med seks af ver­dens stormag­ter i juli.

Det op­ly­ser Irans atom­chef til det ja­pan­ske nyheds­bu­reau Ky­o­do, skri­ver Reu­ters.

» Vi har be­gyndt det ind­le­den­de ar­bej­de, « si­ger Ali Ak­bar Sa­le­hi, chef for Irans Ato­me­ner­gi Or­ga­ni­sa­tion, og til­fø­jer, at det ind­le­den­de ar­bej­de blandt an­det be­står i at re­du­ce­re an­tal­let af ak­ti­ve cen­tri­fu­ger.

Hen­sig­ten med af­ta­len er at for­hin­dre, at atom­vå­ben bli­ver ud­bredt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.