Thor­nings hår­de kamp mod in­ter­ne fjen­der

BT - - NYHEDER -

NY BOG Tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) var ho­ved­per­son i vold­som­me in­ter­ne magt­kam­pe i sit par­ti. Frem­træ­den­de so­ci­al­de­mo­kra­ter ar­bej­de­de i to for­skel­li­ge hem­me­li­ge grup­per på at kri­ti­se­re hen­des po­li­tik og ba­ne vej­en for en an­den for­mand. Og Hel­le Thor­ningS­ch­midt var be­kendt med den un­der­gra­ven­de virk­som­hed og kon­fron­te­re­de i fle­re til­fæl­de de på­gæl­den­de par­ti­fæl­ler.

TIRS­DAG 3. NOVEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.