’’

BT - - NYHEDER -

Det bli­ver et sti­gen­de pro­blem, at fle­re og fle­re sy­nes, at de be­ta­ler me­get til Dan­marks Ra­dio, selv­om de må­ske slet ik­ke bru­ger DRs ka­na­ler. […] Det må gå i ret­ning af, at li­cen­sen be­græn­ses

Ber­tel Haar­der ( V), kul­tur­mi­ni­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.