Den­ne ju­le­god­te er ble­vet dy­re­re

BT - - NYHEDER -

Marci­pan og jul hø­rer nær­mest sam­men. Men i år må du må­ske nø­jes med lidt min­dre af den lækre spi­se. Pri­ser­ne på marci­pan er nem­lig eks­plo­de­ret. En pak­ke Oden­se Marci­pan fås i dis­se uger til - og hold nu fast - 60 kro­ner for 375 gram. Sid­ste år var pri­sen om­kring 50 kr. for 400 gram, og vi skal ik­ke man­ge år til­ba­ge, før pri­sen var no­get la­ve­re.

En dår­lig man­del­høst

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.