Ik­ke godt nok, DF!

BT - - NYHEDER -

Eu­ro­pa- Næv­net, der støt­te­de Dansk Fol­ke­par­tis sejlads med skon­ner­ten Hal­mø for­ud for kom­mu­nalval­get i 2013, ret­ter nu en skarp kri­tik af Dansk Fol­ke­par­tis do­ku­men­ta­tion for støt­te­kro­ner­ne. Det skri­ver DR Nyhe­der.

Næv­net forlanger en langt me­re de­tal­je­ret re­de­gø­rel­se for de støt­te­kro­ner, som næv­net i EU- op­lys­nin­gens tje­ne­ste do­ne­re­de til sejlad­sen.

Skul­le hand­le om EU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.