Ne ka­rak­te­rer ’’ ’’

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 3. NOVEM­BER 2015 Vi gør me­get for, at bør­ne­ne bli­ver en so­ci­alt sam­men­tøm­ret grup­pe, så der ik­ke er no­gen, der er en­som­me el­ler hol­des ude

Sus­an­ne Mel­ler­gaard, kon­sti­tu­e­ret skole­le­der på Bor­ris Sko­le

Jeg me­ner ik­ke, at man i en lands­dæk­ken­de un­der­sø­gel­se kan kon­klu­de­re, som man gør, når der er så få ele­ver og der­med så få be­sva­rel­ser

Jakob Sølyst, sko­le­be­sty­rel­ses

for­mand på Od­den­se Sko­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.