Læ­ger i sam­let front mod 1813

BT - - NYHEDER -

Bor­ger­ne i Re­gion Ho­ved­sta­den får ik­ke ’ den bedst mu­li­ge hjælp’, når de har brug for hjælp og rin­ger til akut­te­le­fo­nen 1813. Så­dan ly­der det i en fæl­les ud­ta­lel­se fra Læ­ge­for­e­nin­gen, Prak­ti­se­ren­de Læ­gers Or­ga­ni­sa­tion ( PLO), For­e­nin­gen af Spe­ci­al­læ­ger ( FAS) og Yn­gre Læ­ger ( YL).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.