Voldtægts­sig­tet gen­kendt af of­fer

BT - - NYHEDER -

En 26- årig mand blev man­dag sig­tet for voldtægt mod en min­dre­årig pi­ge. Voldtæg­ten blev be­gå­et søn­dag ef­ter­mid­dag om­kring klok­ken 14.15 i en be­bo­el­ses­e­jen­dom i Od­der, op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti.

Man­den blev få ti­mer se­ne­re an­holdt af en pa­trul­je­vogn, der var i om­rå­det. Det ske­te ef­ter, at han blev gen­kendt af pi­gen selv.

Den 26- åri­ge for­mode­de ger­nings­mand blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør for luk­ke­de dø­re ved Ret­ten i Aar­hus man­dag ef­ter­mid­dag.

Po­li­ti­et er end­nu i gang med at ef­ter­for­ske sa­gen og vil på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke ud­ta­le sig yder­li­ge­re af hen­syn til of­fe­ret, op­ly­ser po­li­ti­kom­mis­sær Hel­le Edel­bo til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.