Én ska­det i mas­seslags­mål

BT - - NYHEDER -

En per­son er kom­met til ska­de un­der et slags­mål mel­lem godt 25 per­so­ner på Val­by Lang­ga­de i Kø­ben­havn, be­kræf­ter Mi­cha­el Poul­sen, vagt­chef ved Kø­ben­havns Po­li­ti. Iføl­ge Kø­ben­havns Po­li­ti er Val­by Lang­ga­de af­spær­ret fra Val­by Sta­tion til Søn­dre Al­lé. Po­li­ti­et er mas­sivt til ste­de i om­rå­det, men man har in­gen kom­men­ta­rer til sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.