Jeg er am­bas­sa­dø­ren

BT - - TV/RADIO -

PO­RTRÆT Ru­fus Giff ord skal gift es, det skal ske i Dan­mark, men in­den vil han læ­re os at ken­de. Vi føl­ger ham gen­nem bryl­lups­for­be­re­del­ser og op­le­ver Dan­mark igen­nem ham. DR3 kl. 21.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.