Le­gen­de bag Han­sens h

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­TER­VIEW

Mik­kel Han­sen er prop­pet med selv­til­lid og over­skud i øje­blik­ket. Der er da hel­ler ik­ke grund til an­det. Hans klub, Pa­ris Saint- Ger­main, top­per bå­de den fran­ske liga og hol­dets grup­pe i Cham­pions Le­ague - og dan­ske­rens sta­tus som top­sco­rer i beg­ge tur­ne­rin­ger vid­ner om hans øje­blik­ke­li­ge stor­form.

Fø­ler sig hjem­me i Pa­ris

Vir­ker gla­de­re

Uden den ret­te di­sci­plin

Fan­ta­stisk sam­ar­bej­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.