’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ma­rin Sken­der Jo­ao Pe­reira Sø­ren Mus­smann Pi­er­re Kan­strup Marc Pe­der­sen Ni­co­laj Mad­sen Jo­han Absa­lon­sen Ada­ma Gu­ira Bal­dur Si­gurds­sson An­dreas Og­ge­sen Tom­my Be­ch­mann

Op­stil­ling: 4- 1- 4- 1

Snit: 1,6

UD­SKIFT­NIN­GER: Tho­mas Dalgaard ( 02) ind for Tom­my Be­ch­mann ( 64.), Jep­pe Si­mon­sen ( 02) ind for Bal­dur Si­gurds­son ( 70.), Ke­es Lu­i­jckx ind for An­dreas Og­ge­sen ( 78.) AD­VARS­LER: Ada­ma Gu­ira ( 69.), Jo­han Absa­lon­sen ( 90.+ 4.) Jeg kan for­stå på Jacob Ni­el­sen, at han vil ind­be­ret­te mig til DBUs di­sci­pli­nær­ud­valg. Det kan han ba­re prø­ve

Marc Pe­der­sens re­ak­tion på AGF- di­rek­tør Jacob

Ni­el­sens an­kla­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.