LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De se­ne­ste par run­der har væ­ret fan­ta­sti­ske for FC Kø­ben­havn, som nu har slå­et et hul på tre po­int til FC Midtjyl­land.

Det be­løn­ner book­ma­ker­ne nu med et me­get klart fa­vo­rit­stem­pel i guld­kam­pen. Så­le­des er FCK- guld helt ne­de i 1,47 hos Bets­a­fe og 1,45 hos Dan­ske Spil, hvor man tid­li­ge­re på sæ­so­nen var no­get eft er FC Midtjyl­land rent od­ds­mæs­sigt.

Man be­mær­ker og­så, at Brønd­by nu frem­står som klar tre­er med 13 gan­ge pen­ge­ne på guld til de blå- gu­le, mens AaB som num­mer fi re på li­sten gi­ver od­ds 100 på guld.

» FCK vir­ker skræm­men­de stærk net­op nu. De dra­ger klar for­del af, at man ik­ke har haft et hårdt eu­ro­pæ­isk pro­gram, og trup­pen vir­ker bå­de fri­ske­re og med me­re over­skud end FC Midtjyl­land, som bå­de dø­jer med ska­der og svig­ten­de form, « si­ger od­ds­sæt­ter Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.