2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Cri­sti­a­no Ro­nal­do har ik­ke helt ramt sit nær­mest over­men­ne­ske­li­ge ni­veau i den­ne sæ­son. I den span­ske liga har han blot sco­ret i fi re af de 10 kam­pe, han har spil­let, og selv om han la­ve­de fem mål i de før­ste to kam­pe i grup­pe­spil­let, var det me­re et ud­tryk for mang­len­de sty rke hos mod­stan­de­ren end at han ram­te sit top­ni­veau – se­ne­st mod PSG måt­te han igen gå må­l­løs fra ba­nen eft er en tak­tisk aff ære. De me­re snæ­ren­de tak­ti­ske bånd un­der Ra­fa­el Benítez pas­ser ham ik­ke spe­ci­elt godt, og alt an­det li­ge er det en fl ot be­ta­ling på, at han ik­ke sco­rer.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.