2,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er en for­fær­de­lig start på sæ­so­nen har Se­vil­la vist kla­re frem­skridt på det se­ne­ste. I den om­vend­te kamp på Eti­had var man de­ci­de­ret uhel­dig med at ta­be i et op­gør, som man hav­de stor ære af, og der­for gi­ver det ik­ke me­get me­ning, at Se­vil­la li­ge­frem skal væ­re un­der­tip­pet på eget græs. Man­che­ster Ci­ty er fort­sat uden Ser­gio Agüero og for­ment­lig og­så David Silva og står godt nok med seks po­int, men uden at over­be­vi­se spe­ci­elt. Se­vil­la har tvivl om Ever Ba­ne­ga, men han for­ven­tes klar, og alt an­det li­ge er der fi n vær­di i hjem­me­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.