1,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den før­ste kamp imel­lem de to hold i Istan­bul var en svært un­der­hol­den­de aff ære, som da og­så end­te 2- 1 til Ga­la­ta­s­a­ray, og det kun­ne godt lig­ne en gen­ta­gel­se her. Ga­la­ta­s­a­ray er nær­mest tvun­get til at gå eft er at vin­de igen, hvis hol­det vil for­bi Ben­fi ca, da man tid­li­ge­re har smidt po­int til Asta­na. Hol­det eg­ner sig da og­så klart bedst til at spil­le fremad­ret­tet og får i øv­rigt an­gri­be­ren Bu­rak Yil­maz med igen. Ben­fi ca kan i lidt hø­je­re grad til­la­de sig at gå eft er uaf­gjort, men det vil trods alt over­ra­ske, hvis man pak­ker sig ned på eget græs.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.