Hvad vil du spør­ge Belal El- Kha­tib om?

BT - - DEBAT -

I pro­gram­met kan du spør­ge Belal El- Kha­tib, som net­op har få­et af­vist sin an­søg­ning om dansk stats­bor­ger­skab, om alt. Belal var som te­e­na­ger lo­kal­for­mand i DF Ung­dom. Han afb le­ge­de sit hår, hav­de blå kon­taktl­in­ser og skift ede navn til Rasmus. I dag er han is­la­mist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.