Et ær­ligt DF hå­ber på EU- ja

BT - - DEBAT -

Uhel­dig­vis er Thu­le­sen Da­hl fan­get i et møn­ster, hvor hans væl­ge­re for­ven­ter et klart nej, når det dre­jer sig om EU. Der­for si­ger DF nej til en til­valgs­ord­ning om EUs retspo­li­tik – eft er bri­tisk for­bil­le­de. Når ka­me­ra­er­ne er sluk­ke­de, er det sand­syn­ligt, at Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl hå­ber på et ja. Så und­går han, at dansk po­li­tis ind­sats mod kri­mi­na­li­tet for­rin­ges.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.