Stær­ke­re yd­re græn­ser

BT - - DEBAT -

Man kan væl­ge at be­græ­de den po­li­ti­ske vir­ke­lig­hed i Eu­ro­pa og skam­me sig over, at EU- lan­de­ne ik­ke åb­ner de­res græn­ser for krigsof­re og fat­ti­ge fra Mel­le­mø­sten og Afrika. Men hvor træk­ker man græn­sen, når en fj er­de­del af Af­g­ha­ni­stans be­folk­ning iføl­ge en ny Gal­lup­må­ling vil for­la­de lan­det, og det sam­me bil­le­de gør sig gæl­den­de i man­ge an­dre kri­se­ram­te lan­de?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.