’’

BT - - NYHEDER -

Vi er ud­for­dret, ik­ke mindst i for­hold til bo­li­ger. Vi skal kun­ne hånd­te­re det. Med det tem­po, de kom­mer med nu, kan vi sta­dig væ­re med. Men sti­ger det, så går det ud over in­te­gra­tio­nen. Så der er en na­tur­lig græn­se for, hvor man­ge vi kan ta­ge

Jør­gen Johansen, borg­me­ster i Al­le­rød

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.