’’

BT - - NYHEDER -

Vi op­fø­rer os så pænt. Jeg har op­le­vet i den her kampag­ne, at vi er ble­vet an­kla­get for lands­for­ræ­de­ri, na­zis­me og løgn og bed­rag. Vi bli­ver mødt af skræm­me­kampag­ner, og jeg prø­ver me­get nøg­ter­nt at for­tæl­le, hvad der sker, og så bli­ver man mødt af det, og det gør det da van­ske­ligt .

Sø­ren Pind om de­bat­ten om af­skaf­fel­sen af rets­for­be­hol­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.