I fængsel for togs­nyd

BT - - NYHEDER -

tog uden at be­ta­le ik­ke min­dre end 928 gan­ge, skri­ver Ek­stra Bla­det. Den 46- åri­ge hjem­lø­se modt­og dom­men i ret­ten, men for­kla­re­de sam­ti­dig, at han vil­le ha­ve stop­pet med at ta­ge de gra­tis tu­re, hvis han hav­de vidst, at det kun­ne en­de med en tur bag trem­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.