’’

BT - - NYHEDER -

Når der ik­ke er in­di­ci­er på, at det er skudt ned, el­ler der har væ­ret dårligt vejr, så kan man ik­ke ude­luk­ke no­get. Tur­bu­lens el­ler tek­ni­ske pro­ble­mer på fly­et kan der­for ik­ke ude­luk­kes

Tom Zøllner, fly­eks­pert

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.