Ja- kampag­ne for Eu­ro­pol

BT - - NYHEDER -

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) og uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen ( V) var i går på Nør­report Sta­tion for at ki­ck­star­te kampag­nen, som skal få dan­sker­nes ja­stem­me 3. de­cem­ber. Re­ge­rings­par­ti­et slår på vig­tig­he­den af, at Dan­mark fort­sat er et fuld­gyl­digt med­lem af det eu­ro­pæ­i­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de, Eu­ro­pol, og frem mod fol­ke­af­stem­nin­gen kan man alt­så mø­de stats­mi­ni­ste­ren på ga­der og stræ­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.