Hum­mer- in­va­sion tru­er norsk ra­ce

BT - - NYHEDER -

Ame­ri­kansk hum­mer er fun­det langs den nor­ske kyst, af­slø­rer dna- ana­ly­ser. To styk har lo­ka­le fi­ske­re fun­det, og det be­kym­rer det nor­ske hav­forsk­nings­in­sti­tut, for­di den ene hum­mer bæ­rer be­frug­te­de æg – og det er en eu­ro­pæ­isk art, der er fa­de­ren. Det vil si­ge, at der kom­mer en hy­brid­hum­mer til ver­den. De ame­ri­kan­ske hum­me­re ska­ber be­kym­ring, for­di de bl. a. kan over­fø­re syg­dom, der kan slå eu­ro­pæ­i­ske hum­me­re ihjel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.